Uglekasser

Solide uglekasser fremstillet af dansk lærk/dougles Uglekasser til mange forskellige uglearter.